Лісове господарство Тернопільської області – галузь народногосподарського виробництва, що займається вирощуванням, відновленням, охороною лісів, підвищенням їх продуктивності і якості, забезпеченнм раціонального використання земель лісового фонду.

Сучасні ліси Тернопільщини – це зелені скарби, набуті клопіткою працею декількох поколінь лісівників області.

І ліс віддячує людям сторицею, виконуючи самим своїм існуванням найрізноманітніші корисні функції – водоохоронні, ґрунтозахисні, санітарно-гігієнічні, естетичні тощо.

Загальна площа земель лісогосподарського призначення Тернопільської області становить 201,4 тис. га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі становлять 183,2 тис. га.

Лісистість області – 13,3%.

Загальний запас деревини в лісах області – 36,3 млн. кбм, в тому числі стиглих і перестійних – 5,6 млн. кбм.
Розподіл лісового фонду області між основними лісокористувачами
Підприємства підпорядковані обласному управлінню лісового та мисливського господарства, державні лісогосподарські підприємства –78,9%,

Підприємства асоціації «Облагроліс» – 13,5%,

Ліси не надані в користування – 5,0%

Інші лісокористувачі –2,6 %.

Лісовий фонд підприємств підпорядкованих обласному управлінню лісового та мисливського господарства характеризується наступними показниками:
 • загальна площа лісів – 154,1 тис. га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі – 145,0 тис. га
 • загальний запас деревини в лісах становить – 32,3 млн куб. м.
 • загальна середня зміна запасу в рік становить – 526, 9 тис. куб. м.
 • середній приріст 3,63 куб.м на 1 га лісової площі
 • середній вік насаджень – 62 роки
Розподіл лісів підприємств підпорядкованих управлінню за категоріями захисності
 • Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 44,9 тис. га;
 • Рекреаційно-оздоровчі ліси – 26,6 тис. га;
 • Захисні ліси – 19,3 тис. га;
 • Експлуатаційні ліси – 63,4 тис. га.
За основними лісоутворюючими породами ліси підприємств управління лісового та мисливського господарства розподіляються наступним чином:
 • Хвойні породи – 20 434 га;
 • з них: сосна звичайна – 15427 га;
 • ялина – 2496 га;
 • модрина – 2500 га
 • Твердолистяні – 119480 га;
 • з них: дуба звичайного – 80024 га;
 • бука лісового – 13605 га;
 • граба звичайного – 14204 га;
 • ясена – 7600 га;
 • клена – 3068 га.
 • М’яколистяні – 4836 га
 • Інші деревні породи та чагарники – 315 га
 Пріоритетним напрямком розвитку лісового господарства області на поточний період залишається нарощування лісосировинного і природоохоронного потенціалу державного лісового фонду шляхом створення нових високопродуктивних насаджень в лісовому фонді і догляд за існуючими. Також важливим напрямком діяльності є створення нових лісів на землях непридатних для сільськогосподарського виробництва, в першу чергу деградованих і малопродуктивних, з метою збільшення лісистості області до оптимального рівня. З метою виконання цих та вирішення інших важливих завдань обласною радою була прийнята програма розвитку лісового господарства Тернопільщини на період до 2021 року, яка спрямована на усунення дисбалансів у лісовому господарстві між нормами залісненості території області та її реальним станом, враховуючи потреби у ґрунтозахисній, водорегуляторній, лісогосподарській, оздоровчо-естетичній та екостабілізаційній функціях лісів, а також подолання основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації, в тому числі ерозії ґрунтів, виснаження річок, збереження та відтворення біорізноманіття рослинного і тваринного світу з врахуванням інвазивних видів (вселенців) та регулювання динаміки їх популяцій.

Основними завданнями Програми є:
 • створення захисних лісових насаджень на еродованих землях, заліснення малопродуктивних та деградованих земель, ярів, балок, берегів річок та водойм усіма лісокористувачами, в тому числі і місцевими радами;
 • оформлення правовстановлюючих документів на право постійного користування лісовими землями та землями, наданими для лісорозведення;
 • створення лісових культур відповідно до умов місцезростання, сприяння природному поновленню лісів;
 • забезпечення охорони лісів від пожеж, гасіння лісових пожеж, протипожежного облаштування лісів, придбання пожежних автомобілів та іншої пожежної техніки, засобів пожежогасіння та зв’язку;
 • ведення мисливського господарства, здійснення державного контролю у галузі мисливського господарства та полювання, охорона, використання і відтворення мисливської фауни, збереження та поліпшення стану мисливських угідь;
 • забезпечення капітального ремонту та реконструкції доріг лісогосподарського призначення;
 • забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;
 • забезпечення екологічного виховання підростаючого покоління через активізацію роботи шкільних лісництв, музеїв лісу, еколого ˗ просвітницьких центрів, а також посилення співпраці з структурними підрозділами з питань освіти, молоді і спорту районних державних адміністрацій з метою екологічного виховання дітей та молоді.
Іншим важливим напрямком діяльності управління є забезпечення державного контролю в галузі мисливського господарства. Справжнє, правильно організоване мисливство є не тільки засобом здобуття цінних продуктів і трофеїв, а й обов’язковою умовою збереження і відтворення тваринного світу.

Загальна площа мисливських угідь області – 951 тис. га. Мисливське господарство ведуть 24 користувачі мисливських угідь. 113,7 тис. га мисливських угідь закріплено за підприємствами обласного управління лісового та мисливського господарства. В мисливських угіддях, за результатами обліків, налічується майже 4,75 тис. копитних тварин та 60,6 тис. хутрових звірів, 248 тис. пернатої дичини. Щорічно в мисливських господарствах області добувається 120 гол. кабана, 190 голів козулі, 7000 шт. хутрових звірів. Також проводиться добування пернатої дичини в кількості 60 тис. гол.

Підприємствами управління щорічно заготовляється майже 134,5 тис. куб.м деревини від рубок головного користування, в тому числі твердолистяних порід (дуб, бук, ясен, граб) – 106,5 тис. куб. м., хвойних – 20,0 тис. куб.м, та 5,9 тис. куб.м м’яколистяних порід. Поряд з цим біля 120 тис. куб.м ліквідної деревини заготовляється в порядку проведення рубок формування і оздоровлення лісів. Заготовлена деревина реалізується підприємствами на електронних аукціонах і торгах, частина дров’яної продукції експортується споживачам за кордон.

Усі лісові господарства проводить переробку деревини у власних деревообробних цехах. Щорічно переробляється майже 12,0 тис. м. куб. деревини. Основною продукцією переробки є пиломатеріали і пиляні заготовки. Завдяки вкладанню коштів підприємств, отриманих від експорту продукції, проведено модернізацію і технічне переоснащення деревообробних виробництв.