Як проходить інвентаризація?

08.11.2021 15:25

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

У квітні цього року Уряд ухвалив рішення про проведення національної інвентаризації лісів – вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України. Це дозволить отримати достовірні дані про кількість та якість, стан і динаміку лісів держави, їх ресурсний потенціал тощо.
У європейських країнах вже давно проводять національну інвентаризацію лісів за 5-річним циклом. У результаті отримані дані про стан та якість лісів стають основою для розробки стратегій розвитку лісової галузі та формування ефективної лісової політики в умовах зміни клімату.
В Україні для проведення національної інвентаризації Міндовкіллям спільно з Держлісагентством створена відповідна регуляторна база та функціонує Центр національної інвентаризації лісів при ВО Укрдержліспроект Держлісагентства.