Формула успішного господарювання бережанських лісівників

Автор:  Прес-служба Тернопільського ОУЛМГ
06.06.2019 14:33
Загальні новини
Економіка дихає крізь дірки в оподаткуванні
Баррі Брейсвелл-Мілнс, англійський економіст
Добре господарювати в нинішніх умовах лісівникам стає дедалі важче, податковий тиск стискає зусібіч, як лещата. Власне, мабуть повітря, яке продукує ліс, вирощений лісівничими поколіннями минулого й сучасності, – це єдине що поки що не обклали податком у лісовому господарстві. Разом із тим, позбавивши лісгоспи усієї України державного бюджетування в основне – вирощування лісів, державні чиновники чекають допоки лісові господарства на ладан дихатимуть. Та незважаючи, здавалось би, уже повну безвихідь, працівники лісового господарства вирощують ліси, доглядають, плекають й охороняють їх, розбудовують лісову інфраструктуру, реалізують екологічно чисті лісові матеріали, дають роботу населенню, сплачують податки в місцеві бюджети, а той мізер, що залишився, намагаються інвестувати в лісове господарство, аби підняти його ведення до більш-менш європейського рівня. Разом із тим, сподіваються лише на себе, та на відміну від своїх європейських колег-лісівників, уже не розраховують на підтримку держави.
Державне підприємство «Бережанське лісомисливське господарство» уже кілька років поспіль займає перше місце серед інших лісогосподарських підприємств обласного управління за підсумками господарсько-фінансової діяльності. Запорукою успіху підприємства є не багатий лісовий фонд, адже відсоток найціннішої деревини – дуба звичайного є невеликим. Враховуючи лісорослинні умови, панівною породою тут є бук звичайний. На деревообробному ринку різниця між пиловником дуба і бука значно різниться не на користь останнього. Разом із тим, лісівники щороку зменшують обсяги заготівлі деревини. Водночас в умовах оптимального використання розрахункової лісосіки забезпечують фінансову стійкість підприємства. Тож підходять до виконання всіх лісогосподарських заходів скрупульозно, економлячи буквально на кожній гривні.
– Для успішного функціонування на даний час – час посиленого й не завжди оправданого з економічного боку податкового тиску на лісове господарство, час постійного зростання вартості матеріальних ресурсів, необхідних для повсякденної господарської діяльності, здорожчання утримання трудових ресурсів, Бережанське лісомисливське господарство формує і впроваджує глибокий аналіз витрат на всіх процесах лісогосподарського виробництва, враховуючи діюче законодавство, специфіку лісогосподарської діяльності і особливості розташування і діяльності підприємства, – говорить заступник директора з економіки ДП «Бережанський лісгосп» Михайло Березюк. – Аналіз витрат і доходів підприємства, оптимізація структури всіх лісогосподарських процесів виробництва від заготівлі насіння, вирощування стандартного посадкового матеріалу, відтворення лісів до заготівлі деревини, реалізації її споживачам та власної переробки деревини дає можливість приймати економічно вигідні управлінські рішення й зберігати рівновагу діяльності підприємства. 
Водночас комплексний підхід до аналізу витрат на всіх етапах лісогосподарського виробництва за попередні звітні періоди дає підприємству можливість значно збалансувати планові і фактичні витрати й доходи на наступні звітні періоди. Основою такого підходу для виконання підприємством всіх запланованих лісогосподарських заходів при оптимізованих рівнях затрат є:
- аналіз доцільності планування лісогосподарського заходу і вплив його на кінцеві результати (показники) діяльності підприємства;
- обов’язковість виконання цих заходів при умові, що вони включені в виробничо-фінансовий план підприємства;
- аналіз складових елементів, статей затрат лісогосподарських заходів.
Характеризуючи роботу лісомисливгоспу за перший квартал поточного року, слід відмітити, що підприємство працювало прибутково, забезпечивши реалізацію продукції, робіт і послуг. Поряд із цим, виконано всі лісогосподарські заходи і завдання, які стовідсотково профінансовано за рахунок власних коштів, одержаних від виробничої діяльності. 
Показником, що характеризує затратний механізм діяльності підприємства, є рівень затрат на певний об’єм одержаного доходу. На достатньо високий рівень затрат вливає зростання цін на енергоресурси (паливно-мастильні матеріали, електроенергію, газ стиснений), високий рівень оподаткування діяльності (рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, оподаткування лісогосподарських земель і ін.). 
За І квартал підприємством сплачено 6215 тис. грн обов’язкових платежів, що на 38,8% більше відповідного періоду 2018 року. Середня заробітна плата штатного працюючого становить 10798 грн проти 9582 грн аналогічного періоду минулого року і є вищою середньогалузевої. 
Якісне забезпечення виконання всіх лісогосподарських і технічних заходів на підприємстві можливе при значному інвестиційному спрямуванні коштів на технічне переозброєння лісогосподарської, лісозаготівельної, лісопереробної техніки, машин і механізмів, що наразі є економічно недоступно для досягнення найбільш ефективного господарського рівня, резюмує заступник директора з економіки ДП "Бережанський лісгосп". 
У практиці розвинутих країн податки виконують функції фінансового знаряддя в досягненні соціальної справедливості та активізації господарського життя. За допомогою оподаткування, шляхом забезпечення привілейованих умов окремим галузям, регіонам і групам населення, держава здійснює політику регулювання економікою в галузевому та територіальному вимірах, маючи на меті підвищення його конкурентоспроможності й ефективності. Прикладом же українського підходу до оподаткування лісового господарства є не стимулювання ефективності, інвестування в розвиток високотехнічного виробництва, передові засоби виробництва, а навпаки, доведення лісогосподарських підприємств до «економічного паралічу». З цього приводу в думці зринув вислів англійського економіста Баррі Брейсвелла-Мілнса «Економіка дихає крізь дірки в оподаткуванні».