Заперечення Бучацького лісгоспу щодо претензії Держекоінспекції на суму 139 776,00 гривень

Автор:  За інформацією ДП "Бучацький лісгосп"
27.11.2017 02:00

        У 2017 році Державною екологічною інспекцією в  Тернопільської області проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів державного підприємства «Бучацьке лісове господарство», на підставі якої складено акт.

        На підставі даного акту Державна екологічна інспекція в Тернопільській області звернулась до ДП «Бучацький лісгосп» із претензією на суму 139 776,00 гривень, в якій  зазначає, що встановлено законодавства про природно-заповідний фонд, внаслідок рубки дерев без наявності лімітів та дозволів на спеціальне використання природних ресурсів виданих згідно з вимог ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд» під час проведення прохідної рубки 2017 року у кварталі 60 виділ 17 площею 0,9 га Язловецького лісництва, що в межах території Національного природного парку «Дністровський каньйон». В результаті порушення законодавства про природно-заповідний фонд Державним підприємством «Бучацьке лісове господарство» заподіяно шкоду в розмірі 139776 грн.

        Проаналізувавши вказану претензію ДП «Бучацький лісгосп» повідомляє, що заперечує проти обставин зазначених у претензії та вважає їх абсолютно безпідставними зважаючи на наступне:

        Стаття 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. При цьому, провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

        Відповідно до ст. 91 КУпАП здійснення в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об'єктів, самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду.

        Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року №761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" (з наступними змінами) з урахуванням вимог Лісового кодексу України та інших актів законодавства затверджено Порядок спеціального використання лісових ресурсів та Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів.

        Порядком спеціального використання лісових ресурсів (надалі - Порядок) передбачено можливість здійснення спеціального використання лісових ресурсів лише шляхом заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів (п.1), передбачено погодження численних питань при здійсненні спеціального використання лісових ресурсів з Мінприродою (п.2, 10, 12, 24, 40, 41, 49, 51, 65).

       Порядком передбачено, що лісорубний або лісовий квиток і є спеціальним дозволом на використання лісових ресурсів (п.1).

       Відповідно до частини 4 статті 70 Лісового кодексу деревина заготовляється також під час здійснення лісогосподарських заходів, не пов'язаних з використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів) та під час проведення інших заходів. Таким чином,  поліпшення якісного складу лісів, до заходів здійснення  якого відноситься і виконання санітарно-оздоровчих заходів за спеціальним законодавством, не належить до спеціального використання лісових ресурсів.

        Відповідно до ст. 71 ЛК України, лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного користування є затверджена в установленому порядку розрахункова лісосіка. Заготівля деревини в порядку рубок головного користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку, забороняється.

        Пунктами 2, 4 Санітарних правил в лісах України затверджених Постановою КМУ від 27.07.1995 року №555, передбачено, що санітарно-оздоровчі заходи є частиною комплексу профілактичних заходів, які проводяться лісокористувачами з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвиткові паталогічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, хворобами, стихійними природними явищами та техногенними впливами.

       До санітарно-оздоровчих заходів віднесено: вибіркові санітарні рубки; суцільні рубки; ліквідація захаращеності; запобігання виникненню та поширенню осередків шкідників і хвороб лісу; захист заготовленої деревини від шкідників та хвороб. Отже, цілі санітарно-оздоровчих заходів докорінно відрізняються від цілей спеціального використання природних, зокрема й лісових ресурсів.

        Відповідно до Правил санітарно-оздоровчі заходи проводяться на основі відповідних планів незалежно від віку насаджень у лісах усіх груп і категорій захищеності.

        Згідно пунктів 19 Правил поліпшення якісного складу лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. №724 санітарні рубки спрямовуються на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.

        Згідно до пункту 40 Санітарних правил під час вибіркових і поступових рубок головного користування, рубок догляду за лісом насамперед здійснюється вирубування дерев III і lV категорій стану з місцевим пошкодженням і відмиранням коренів, стовбура та його частини, грубих сучків або всієї крони, заселені чи відпрацьовані стовбуровими шкідниками і уражені хворобами.

        Згідно з акту перевірки, орган який здійснював перевірку встановив, що вибіркова санітарна рубка не вийшла за межі підготовлених матеріалів відводу в рубку та відповідають даним зазначеним в лісорубному квитку.

        Вказаний лісорубний квиток та акт освідчення заготівельної деревини і місць рубок свідчать про те, що ними не передбачалось надання дозволу на рубки головного користування лісопродукції, а було надано дозвіл на вирубування з метою санітарно-оздоровчих заходів на 2017 рік.

        Встановлення лімітів та видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду відповідно до статті 9-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" має здійснюватись в порядку, встановленому КМУ, і лише щодо тих видів спеціального використання природних ресурсів, які визначені статтею 9 цього Закону, відповідно до статті 34 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", а саме: у природоохоронних цілях; у науково-дослідних цілях; в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; в освітньо-виховних цілях; для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.

        Отже, аналізуючи вищезазначені обставини та керуючись чинним законодавством, беручи до уваги те, що ДП «Бучацький лісгосп» здійснювало санітарно-захисні заходи на землях лісогосподарського призначення в межах територій та об'єктів природо-заповідного фонду згідно з відповідними планами, погодженими та затвердженими в установленому порядку, без встановлення додатково лімітів та надання дозволу, відповідно до статті 9-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" можна прийти до правильного висновку про відсутність порушень з боку ДП «Чортківське лісове господарство».

       Крім цього, додатково повідомляємо, що в серпні 2015 року Державне агентство лісових ресурсів України звернулось із запитом до Міністерства екології та природних ресурсів України про роз’яснення вимог щодо встановлення лімітів.

       У відповіді Міністерства екології та природних ресурсів України на вищевказаний запит зазначено, що для використання природних лісових ресурсів під час проведення лісогосподарських заходів (рубок формування та оздоровлення лісів), у тому числі на територіях природо-заповідного фонду, лісовпорядкуванням встановлюються щорічні обсяги проведення рубок тощо, при цьому встановлення та затвердження нормативів, лімітів на заготівлю деревини органами державної влади не розглядаються. Ураховуючи зазначене та на виконання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про природо-заповідний фонд України» та Лісового кодексу України, Мінприроди під час погодження матеріалів лісовпорядкування не встановлює нормативи та ліміти на заготівлю деревини (крім рубок головного користування) при  проведенні рубок формування та оздоровлення лісів та інших заходів (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо), у тому числі на територія та об’єктах природо-заповідних фондів.

        Підсумовуючи наведене зазначаю, що проведення вибіркової санітарної рубки, яка була проведена в Язловецькому лісництві ДП «Бучацький лісгосп» не потребувала встановлення лімітів, а тому відповідно по обставинах, зазначених у претензії, відсутні порушення та вказана Вами грошова сума не підлягає до задоволення.

За інформацією ДП "Бучацький лісгосп"