Як рубають бережанські ліси?

Автор:  Прес-служба Тернопільського ОУЛМГ
27.05.2016 03:00
 Про нещадне вирубування лісів і їх тотальне знищення сьогодні чути звідусіль, особливу увагу сфокусовано на Карпатах. За відсутності достовірної інформації, не зупинятимемося на проблемах природокористування в Карпатському регіоні, а поглянемо як здійснюється використання природних ресурсів у наших лісах, на Бережанщині. Якщо заглянути в історію, то Бережанщина завжди була лісовою територією. В таблиці 1 представлено лісистість Бережанського та сусідніх повітів у 1900 році.
Таб. 1
Площа лісів у 1900 р. в розрізі повітів які межували з Бережанським повітом

 

№ з/п
Повіт
Площа повіту, га
Площа лісів, га
Лісистість, %
1
Бережанський
113494
21022
14,5
2
Бучацький
111245
19599
17,5
3
Гусятинський
90270
10974
12,2
4
Золочівський
164693
30302
17,9
5
Підгаєцький
105556
14922
14,2
6
Рогатинський
116169
21326
14,4
7
Тернопільський
116660
4254
7,1
Звичайно, межі Бережанського району на сьогодні не співпадають із повітовими межами, проте дані, наведені в таблиці, свідчать, що Бережанщина завжди була з лісами, а відповідно у них здійснювалося лісогосподарювання та лісозаготівля і в ті часи.
Слід зауважити, що за даними Т.Рудковського, в останній чверті XIX століття в Галичині заготовлялося майже 6,75 млн кбм деревини в рік, а лісосплав ділової деревини лише до портів Гданська по басейну р. Вісли 1499 році становив 713,2 тис. кбм ділової деревини.
На сьогодні при площі Бережанського району 66,0 тис. га площа лісових масивів становить 22,0 тис. га, лісистість становить майже 33%. За таке значне збільшення лісистості слід завдячувати праці тисячам людей, які створювали нові насадження на крутих схилах пагорбів, якими така багата Бережанщина. Сьогодні ми там можемо бачити тисячі гектарів соснових насаджень, віком 30-40 років.
Та повернемось до сьогодення. Як відомо, лісове господарство є складовою народного господарства, і людина, незважаючи на все, у високотехнологічному ХХІ столітті не може обійтися без деревини, так само як і без продукції, яку виготовляють із неї. Альтернативи заміни деревини на сьогодні не існує. Тому розмови про відмову від лісозаготівель є абсурдними. Слід також враховувати те, що ліс є відновним ресурсом. Водночас ведення лісового господарства має базуватися на невиснажливих, багатофункціональних, наближених до природи принципах – на зрубаних ділянках неодмінно мають з’являтися молоді деревостани.
Ми, лісівники, завжди піклуємося, аби площа лісів, ввірених нам минулими поколіннями лісівників, не зменшувалася та дбаємо про здійснення вчасного заліснення зрубаних ділянок.
На території Бережанського району лісогосподарювання здійснюють два підприємства: державне підприємство «Бережанське лісомисливське господарство» (в народі – Лісгосп) і державне підприємство «Бережанирайагроліс» (колгоспний лісгосп).
Лісові масиви ДП «Бережанське ЛМГ», загальною площею 29,6 тис га, в тому числі з покритою лісом площею 27,4 тис. га розміщуються на території п’яти адміністративних районів: Бережанського – 17,0 тис. га, Підгаєцького – 7,1 тис. га, Козівського – 3,7 тис. га, Монастириського – 0,7 тис. га і Зборівського – 1,0 тис. га.
2013 року на території державного лісового фонду ДП «Бережанське ЛМГ» проведено базове лісовпорядкування, за матеріалами якого розрахункова лісосіка по головному користуванню дозволеної до заготівлі деревини зросла з 33,0 тис. кбм у рік до 35,25 тис. кбм, в т. ч. по буковій госпсекції – на 1,1 тис. кбм, яка затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 15.04.2015 року №12 у розмірі 35,25 тис. кбм, в тому числі по буку 22,44 тис. кбм. У цілому, згідно з матеріалами лісовпорядкування 2014 року, державному підприємству «Бережанське лісомисливське господарство» з урахуванням рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства та оздоровлення лісів, дозволено до заготівлі 53 тис. кбм ліквідної деревини.
За матеріалами лісовпорядкування 2014 року, середній річний приріст насаджень становить 3,4 кбм/га, середній вік – 54 років.
У таблиці 2 представлено обсяги суцільних зрубів з 2004 по 2015 роки. Як видно з таблиці, площа суцільних зрубів з 2004 року постійно падала і стабілізувалася в районі 111 га на рік. Цього вдалося досягти внаслідок впровадження в буковій госпсекції поступових рубок, а кінцевий прийом проведення поступової рубки, саме суцільна рубка у 2015 році, при стабільній заготівлі по буковій госпсекції 22,4 тис. кбм становила лише 22 га (див. стовбець 3 табл. 2). Площа земельних ділянок, переведених у покриту лісом площу, за вказаний період становила в цілому 2742,2 га, що свідчить про те, що лісові ділянки, де було раніше проведено суцільні зруби, не залишаються пусткою, а після проведення комплексу лісогосподарських заходів, повернулися в категорію площ, вкриту лісом.
Крім того, за період 2006-2015 років, реалізовуючи Державну програму «Ліси України», створено та переведено в покриту лісом площу 572,4 га раніше незаліснених ділянок (сума даних стовпця 6 таб. №2). Тобто, за останнє десятиріччя кількість площ, укритих лісом по ДП «Бережанське ЛМГ» не зменшилась, а навпаки зросла.
Таб. 2.
Відомість площі суцільних зрубів за 2004-2015 роки по ДП «Бережанське ЛМГ»
Рік проведення рубок
Всього суцільних зрубів, га
В тому числі кінцевий прийом в порядку проведення поступових рубок (суцільний зруб), га
Об’єм заготовленої ліквідної деревини від всіх рубок, тис. кбм
Переведено в покриту лісом площу земель, га
Всього
в т.ч. нових лісів
 
1
2
3
4
5
6
2004
296,0
72,0
67,3
132,1
 
2005
145,0
47,0
51,1
254,5
 
2006
211,0
40,0
53,3
223,7
 
2007
155,0
57,0
54,4
301,4
 
2004
114,0
63,0
55,3
246,7
 
2009
90,0
43,0
46,1
226,6
 
2010
41,0
34,0
44,7
262,4
 
2011
104,0
51,0
50,1
237,4
11,6
2012
111,0
57,0
53,0
359,1
114,0
2013
114,0
66,0
52,9
454,5
233,2
2014
94,6
41,9
52,5
363,7
114,4
2015
111,0
22,0
53,1
247,7
95,2
 
Важливим у веденні лісового господарства є використання річного приросту. Згідно з матеріалами лісовпорядкування, річний приріст деревини по підприємству становить 94,5 тис. кбм, тоді як заготівля ліквідної деревини у 2014 році становила 52,5 тис. кбм, у 2015 році – 53,1 тис. кбм (стовбець 4 табл. 2). Відсоток використання приросту за останні роки коливається в районі 50-55%. Це свідчить про те, що в насадженнях проходить накопичення ліквідної маси, вони старіють, середній вік насаджень за останні 10 років зріс на п’ять років, що призводить до поступового зменшення приросту (з віком у насадженнях падає приріст деревини).
Реалізація готової лісопродукції здійснюється наступним чином: ділова деревина – на основі виграних лотів на відкритих аукціонних торгах, дров’яна – після задоволення потреб населення та соціальної сфери, на відкритих торгах вітчизняним споживачам. Лише за відсутності попиту на неї, укладаються угоди з іноземними споживачами.
Таб. 3
Рік
Заготовлена деревина, тис. кбм.
Всього
Ділова
в т. ч. відправлено на експорт
дров’яна деревина
в т.ч
відправлено на експорт
2014
52,2
17,5
4,1
34,7
24,5
2015                             
52,3
16,7
3,6
35,6
27,1
за 4 місяці 2016 року
16,1
4,6
0
11,5
9,4
Як видно з таблиці 3, ділова деревина в основному реалізовувалась вітчизняним споживачам, які її в подальшому переробляють на місцевих деревообробних підприємствах. Частину дров’яної деревини, у зв’язку з відсутністю на неї стабільного попиту з боку вітчизняних підприємств, держпідприємство змушене було відправляти на експорт.
 Враховуючи те, що в стовбурі заготовленого дерева є як ділова, так і дров’яна деревина, відмова від експорту дров’яної лісосировини та за відсутності стабільного попиту на неї з боку вітчизняного споживача, підприємство буде змушене зменшити обсяги лісозаготівель, що призведе до дефіциту на ринку ділової деревини, в першу чергу для місцевих виробників.
За минулий, 2015 рік, підприємство реалізувало заготовлену лісопродукцію на суму 34596,0 тис. грн, при тому вартість знеособленого кубометра деревини становила 720 грн, сплачено податків та зборів в сумі 6564,0 тис. грн.
Бережанське лісомисливське господарство чи не єдине в районі підприємство, яке є стабільним наповнювачем місцевого й державного бюджетів, сплачуючи вчасно всі податки й збори, платить гідну заробітну плату та вирішує особливо гостре питання для нашого регіону – безробіття, залишаючись конкурентоспроможним в економічній площині Бережанщини. Держпідприємство за останні роки зарекомендувало себе як найстабільніше підприємство, яке виконує всі свої зобов’язання перед державою. 

За інформацією ДП "Бережанське ЛМГ"