Готуємось до весни. Заготівля та зберігання насіння лісових порід

Автор:  прес-служба ДП "Кременецький лігосп"
13.02.2020 09:36
Загальні новини

  Лісове господарство є галуззю, яка займається вивчення, обліком, вирощуванням лісів, охороняє їх від пожеж, шкідників і хвороб, регулює користування лісом з метою задоволення потреб народного господарства. До лісового господарства входять усі лісові угіддя державного лісового фонду, лісогосподарські підприємства та установи та ін.
     Проводиться відновлення лісів, закладання лісових масивів, створюються полезахисні лісосмуги для захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозії. Відновлення лісів може проводитись як природним так і штучним способом.
    Основною умовою створення високопродуктивного, біологічно лісового насадження є забезпечення лісогосподарських підприємств високоякісним насіння з хорошими спадковими даними.
   Для цього на нашому підприємстві створено постійну лісонасіневу базу. Заготівля високоякісного насіння хвойних і листяних порід, його переробка і зберігання, а також забезпечення збереженості стандартного садивного матеріалу в обсягах та асортименті необхідних для виконання лісокультурних робіт дасть змогу досягти високих показників у роботі з лісовідновлення та лісорозведення.
   Працівники нашого лісового господарства чималу увагу приділяють питанням збору лісового насіння, щоб потім мати змогу вирощувати саджанці основних лісоутворюючих порід.
   Забезпечення лісового господарства високоякісним насінням дерев і чагарників з цінними спадковими властивостями в достатньому обсязі можливе за наявності постійної лісонасінної бази та чіткої організації збору лісонасінної сировини, його переробки і зберігання.
     На базі Підлісецького лісництва функціонує шишкосушилка для переробки шишок сосни, ялини, модрини. За сезон переробляється в середньому 8-10 тон шишки, продуктивність становить 200 кг шишок за добу. На підприємстві створено резервний фонд насіння сосни в кількості 100 кг. Після переробки шишки в подальшому служать сировиною для опалення даної сушилки.
     Від якісного насіння залежить отримання належного посадкового матеріалу та створення молодих лісових насаджень.