Бережанські лісівники продовжують перехід на вибіркову систему ведення лісового господарства

Автор:  Прес-служба ДП "Бережанський лісгосп"
26.02.2019 11:14
Загальні новини
Незважаючи на високотехнологічний ХХІ вік, людство не може обійтися без деревини, так само як і без продукції, яку виготовляють із неї. Тому лісівники мають дбати для забезпечення потреби суспільства в деревині, одночасно дотримуючись при цьому високих екологічних стандартів.
На жаль, сьогодні в Україні переважає суцільнолісосічне ведення лісового господарства. Внаслідок чого формуються одновікові, прості за структурою і спрощені деревостани. Дані деревостани відзначаються низькою стійкістю до біотичних і абіотичних факторів. Свідченням цього є значні площі осередків шкідників і хвороб лісу. Особливо гостро постала проблема захворювання соснових та ясеневих насаджень. Крім цього, під час суцільних рубок оголюється площа, а відповідно має пройти певний період для того, щоби дана площа знову почала виконувати свої екологічні функції.
Альтернативою суцільнолісосічному веденню лісового господарства є наближене до природи лісівництво, яке ґрунтується на розумінні лісу як екосистеми і полягає у формуванні лісів, що за видовим складом, ценотично та віковою структурою близькі до природних фітоценозів, в яких виробилася здатність до саморегулювання, самозахисту, самовідновлення, і це забезпечує їм здатність функціонування та безперервний цикл розвитку. Для цього визначальними є такі принципи: безперервне існування лісового покриву, збереження біотичного різноманіття, відтворення структури природних різновікових лісів, постійне підтримання стійкості деревостанів, стабільність водоохоронних, захисних, кліматоутворюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей, збереження ґрунтового покриву. 
Дані принципи намагаються реалізувати лісівники Бережанщини. 
Так, між державним підприємством «Бережанське лісомисливське господарство» та Українським науково дослідним інститутом гірського лісівництва імені П.С. Пастернака укладено угоду, метою якої є розроблення заходів для переходу на вибіркову систему ведення лісового господарства. 
Задля цього протягом лютого під керівництвом наукових співробітників Українського НДІ гірліс ім. П.С. Пастернака працівниками підприємства було закладено ряд науково-виробничих ділянок, на яких науковці будуть проводити дослідження щодо переходу на вибіркову систему ведення лісового господарства в лісах підприємства.
На фото: зліва направо: головний мисливствознавець ДП «Бережанський лісгосп» Корпан Т.М., науковий співробітник лабораторії лісознавства і лісівництва УкрНДІгірлісім П.С. Пастернака Трентовський В.В., старший науковий співробітник лабораторії лісознавства і лісівництва УкрНДІгірлісім П.С. Пастернака Гудима В.Д., лісник Підгаєцького л-ва Демінський І.Т.