Відновлення лісів

        Пріоритетним напрямком діяльності лісового господарства області є нарощування лісосировинного і природоохоронного потенціалу лісів шляхом створення нових високопродуктивних насаджень у лісовому фонді та захисних лісопосадок на непридатних для сільськогосподарського користування землях із метою збільшення лісистості.

Так, для Тернопільської області, що віднесена до зони широколистяних лісів оптимальна лісистість визначена в межах 20% (затверджено наказом Державного комітету лісового господарства України від 29.12.2008 року №371 «Про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної лісистості території України»). Лісистість області становить всього 13,3% (за даними державного обліку лісів станом на 1 січня 2011 року). Для досягнення оптимальної лісистості області додатково необхідно створити понад 80,0 тис. га нових лісів.
Щорічно обсяги робіт із відновлення лісів та лісорозведення становлять 600-800 га.

Майже 92% площ лісового фонду – це дібровні умови місцезростання, на яких найбільший економічно доцільно вирощування дубових, в окремих випадках букових, мішаних деревостанів.
Найраціональнішим і найефективнішим шляхом лісовідновлення грабових дібров є створення лісових культур з головною породою дубом звичайним, який у цих умовах сягає максимальної продуктивності. За даними останнього державного обліку лісів площа лісових культур дуба звичайного на Тернопільщині становить понад 83 тис. га.
Підвищення продуктивності та господарської цінності лісів області шляхом вирощування змішаних за складом та складних за формою, біологічно стійких лісових насаджень із перевагою в них дуба є головним завданням лісівників області. Щорічні обсяги створення лісових культур дуба звичайного становлять більше 80% від загального обсягу відновлення лісів.
Для підвищення стійкості дубових насаджень лісові культури дуба звичайного створюються шляхом посіву обсягом 40-45% від загальної площі створюваних лісових культур. За підсумками 2016 року створено 445 га дубових лісокультур, що становить 71 відсоток, із яких посівом  233 га або 52,4%. Порівняно з попередніми роками це дуже гарний результат, адже завданням лісівників є створення 50 відсотків дубових лісокультур методом посіву, тож це завдання вперше перевиконано.

 Активно ведуться роботи з переведення лісового насінництва на генетико-селекційну основу. Розроблено і затверджено обласну програму розвитку лісового насінництва.
 Відповідно до завдань програми, з метою отримання якісного лісового насіння створено постійну лісонасіннєву базу площею 864 га, в т.ч.:
 - 448 насіннєвих ділянок;
 - 306 га генетичних резерватів;
 - 157 шт. плюсових дерев;
 - 60 гектарів клонових плантацій.
 Щорічно заготовляється 30-35 тонн лісового насіння, в т.ч. 25-30 тонн дуба звичайного.
 Для забезпечення робіт із відтворення лісів садивним матеріалом в області функціонує 80 розсадників загальною площею 53,2 гектари. Із них 15 – постійних (20,5 га), 65 – тимчасових (32,7 га). 
Крім цього в області функціонують розсадники, де вирощуються саджанці декоративного призначення для озеленення, щорічні обсяги виробництва садивного матеріалу становлять 400-500 тис. шт. в асортименті 30-35 порід.
 
Останні новини

international year of forests 2011