Постанова №1 про проведення у 2015 році конкурсів і змагань

ПОСТАНОВА №1 
Тернопільської обласної організації Товариства лісівників України  
«Про проведення у 2015 році конкурсів і змагань»
 
14 березня 2015 року                                                                                                                              м. Тернопіль
 
 
З метою сприяння подальшому розвитку і підтримки творчої ініціативи спеціалістів та формування екологічного світогляду суспільства, широкого висвітлення у засобах масової інформації здобутків лісового господарства, популяризації професії лісівника, активізації профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та підвищення професійної майстерності робітників галузі, на виконання ПОСТАНОВИ № 3 від 30 січня 2015 року президії всеукраїнської ради Товариства лісівників України, Тернопільська обласна організація Товариства лісівників України, -
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
1. Згідно з планом роботи Товариства провести у 2015 році:
 
1.1. Взяти участь у  всеукраїнському конкурсі на кращу публікацію з питань примноження лісових багатств України;
 
1.2. Обласний  конкурс-змагання вальників лісу;
 
1.3.  Обласний конкурс на кращого лісничого галузі.
 
2. Затвердити положення про конкурси та склад конкурсних комісій (додатки №№ 1-6).
 
3. Підсумки конкурсів підвести в строки, визначені положеннями про відповідні конкурси.
 
4. Головам первинних організацій Товариства лісівників Тернопільщини, разом з керівниками підприємств:
 
4.1. Провести відповідну організаційну роботу, залучити до співпраці при проведенні конкурсів активістів Товариства, утворити відповідні конкурсні комісії.
 
4.2. В строки, визначені в положеннях про відповідні конкурси, подати до Тернопільської обласної організації Товариства лісівників України узагальнені конкурсні матеріали і пропозиції.
 
5. Відзначити переможців конкурсів грошовими винагородами, згідно з положеннями про конкурси.
 
 
 
 
 
Голова Тернопільської обласної
організації Товариства лісівників України                                                                               І.Р.Гуменюк
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 1 
до постанови Тернопільської обласної
організації Товариства лісівників України
від 14 березня 2015 року № 1
 
 
ПОЛОЖЕННЯ 
 

про обласний конкурс 2015 року на кращу публікацію

 

з питань примноження лісових багатств України

 
Мета конкурсу - поширення знань про роль лісів у природі та житті людини, ознайомлення населення з вітчизняними досягненнями у справі примноження лісових багатств і раціонального їх використання, привернення уваги громадськості до питань, пов’язаних з розвитком лісового господарства України, висвітлення у пресі здобутків трудових колективів, популяризація професії лісівника.
 
На конкурс можуть бути подані статті, нариси, репортажі, інтерв’ю і т.п., опубліковані у центральній і місцевій пресі, в т.ч. галузевій, у 2014-2015 роках.
 
Копії завірених підписами авторів матеріалів надсилаються до обласної ради Товариства до 1 серпня 2015 року.
 
Обласна конкурсна комісія, утворена обласною радою Товариства та керівництвом обласного управління лісового та мисливського господарства, розглядають матеріали і визначають одну кращу публікацію.
 
Відповідну пропозицію обласна рада Товариства і обласне управління лісового та мисливського господарства подають президії ВР ТЛУ до 10 серпня 2015 року.
 
До подання додається інформація про учасника конкурсу: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, вчений ступень, державні нагороди і відзнаки, місце роботи і посада, домашня і службова адреси, домашній і службовий телефони, ідентифікаційний код.
 
Для відзначення переможця конкурсу встановити грошову винагороду в сумі 500 грн.
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 2 
до постанови Тернопільської обласної
організації Товариства лісівників України
від 14 березня 2015 року № 1
 
 
СКЛАД
 
обласної комісії з підведення підсумків обласного конкурсу на кращу публікацію
з питань примноження лісових багатств України
 
 
Гуменюк І.Р. –                      заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства, голова Тернопільської обласної організації Товариства лісівників України – голова комісії
 
Прокіпчук О.М. –                головний спеціаліст по кадрової роботі сектору бухгалтерського обліку та економіки обласного управління лісового та мисливського господарства
 
Рибачук Л.Ф. –                     голова обласної ради голів профкомів працівників лісового господарства
 
Гуриш Є.Я.  –                       начальник  відділу лісового і мисливського господарства обласного управління лісового та мисливського господарства
 
Сабан М.В. –                        прес-секретар обласного управління лісового та мисливського господарства
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 3 
до постанови Тернопільської обласної
організації Товариства лісівників України
від 14 березня 2015 року № 1
 
ПОЛОЖЕННЯ
 

про обласний конкурс-змагання вальників лісу

 
Мета конкурсу – підвищення професійного рівня робітників, вивчення високопродуктивних прийомів праці кращих майстрів лісозаготівельної справи, показ та вивчення останніх досягнень в технічних навиках роботи на лісозаготівлях, створення безпечних умов праці на лісозаготівлях, підвищення техніки безпеки і зниження рівня виробничого травматизму на лісозаготівельних роботах.
 
Керуючись Постановою № 3 від 30 січня 2015 року президії всеукраїнської ради Товариства лісівників України, колегія Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства та президія обласної організація Товариства лісівників України,-
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

 
1.    Провести базі ДП «Бучацьке лісове господарство» обласний конкурс-змагання вальників лісу.
 
2.    Провести до 31 липня 2015 року відбіркові змагання вальників лісу в кожному лісогосподарському підприємстві, надати до 5 серпня 2015 року в обласне управління лісового та мисливського господарства заявки на участь в обласному конкурсі-змаганні.
 
3.    При проведенні конкурсу керуватись Положенням про Всеукраїнський конкурс-змагання вальників лісу.
 
4.    Затвердити склад обласної конкурсної комісії, на яку покласти організацію проведення конкурсу (додаток № 4).
 
5.    Обов’язки по проведенню підготовчих робіт до обласного конкурсу-змагання, забезпечення необхідними вимірювальними інструментами та обладнанням покласти на головного інженера ДП «Бучацьке лісове господарство» д. Кубішина П.В.
 
6.    Члену обласної конкурсної комісії, головному інженеру ДП «Бучацьке лісове господарство» Кубішину П.В. до 15 липня 2015 року підібрати ділянку, узгодити з обласним управлінням лісового та мисливського господарства та затвердити план робіт з підготовки та облаштування місця проведення конкурсу-змагання.
 
7.    Директорам підвідомчих лісогосподарських підприємств:
 
- створити на підприємствах конкурсні комісії у складі керівників, інженерно-технічних працівників, активістів первинних організацій Товариства лісівників України, на які покласти обов’язки з проведення робіт по підготовці  та проведенню конкурсу-змагання;
 
- взяти під особистий контроль формування та прибуття команд на обласні конкурси-змагання.
 
8.    Переможці обласного конкурсу-змагання нагороджуються цінними призами та почесними грамотами Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 4 
до постанови Тернопільської обласної
організації Товариства лісівників України
від 14 березня 2015 року № 1
 
 
 
СКЛАД
 
обласної конкурсної комісії по проведенню конкурсу-змагання вальників лісу 
 
Гуменюк І.Р. –                       заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства, голова Тернопільської обласної організації товариства лісівників України - голова комісії
 
Рибачук Л.Ф. -                       голова обласної ради голів профкомів працівників лісового господарства
 
Ничка Л.З. –                          начальник відділу лісових ресурсів і технічної політики обласного управління лісового та мисливського господарства
 
Заблоцький В.І. –                  головний спеціаліст відділу лісових ресурсів і технічної політики обласного управління лісового та мисливського господарства
 
Приймачук І.М. –                 секретар правління обласної організації Товариства лісівників України, головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства обласного управління лісового та мисливського господарства
 
Кубішин П.В. –                     головний інженер ДП «Бучацьке лісове господарство»
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Додаток № 5
до постанови Тернопільської обласної
організації Товариства лісівників України
від 14 березня 2015 року № 1
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс на кращого лісничого галузі
 
Мета конкурсу – розвиток і підтримка творчої ініціативи спеціалістів лісового господарства, спрямованої на збереження, розширене відтворення, підвищення якості та цінності, невиснажливе використання лісів, забезпечення високої ефективності кінцевих результатів лісогосподарської діяльності.
 
В конкурсі можуть приймати участь лісничі, які мають вищу освіту, безперервно працюють лісничим в одному із лісництв Держлісагентства України останні п’ять років, успішно ведуть лісове господарство в довіреному їм лісництві, постійно працюють над вдосконаленням виробництва, впровадження новітніх технологій і форм організації праці.
 
Учасник конкурсу повинен забезпечувати:
 
·         високу якість кінцевих результатів лісогосподарського виробництва;
 
·         стабільне виконання виробничих завдань і рекомендацій лісовпорядкування;
 
·         створення лісових культур на високому агротехнічному рівні з використанням новітніх технологій та власного садивного матеріалу;
 
·         поліпшення показників, що характеризують породний склад, якісний стан і продуктивність лісових насаджень лісництва;
 
·         благоустрій господарських об’єктів і територій лісового фонду;
 
·         високу ефективність заходів з охорони і захисту лісу;
 
·         раціональне використання лісових ресурсів;
 
·         результативне здійснення біотехнічних заходів і збереження біологічного різноманіття в лісах лісництва;
 
·         додержання лісового законодавства та території лісового фонду лісництва.
 
Порядок проведення конкурсу
 
Лісогосподарські підприємства до 1 серпня 2015 року подають до Тернопільської обласної організації Товариства лісівників України клопотання на кращого лісничого підприємства. До анкети учасника конкурсу бажано додавати додаткові пояснення, фотоматеріали, відеодиски, буклети та іншу інформацію.
 
При допущенні випадку виробничого травматизму з летальним наслідком документи на конкурс не подаються.
 
Обласна організація Товариства розглядає подані матеріали і вносить свої пропозиції щодо розгляду матеріалів конкурсу і вносить подання на розгляд президії всеукраїнської ради Товариства до 15 серпня 2015 року.
 
Переможці конкурсу  на обласному рівні нагороджуються грамотами Товариства лісівників.
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 6 
до постанови Тернопільської обласної
організації Товариства лісівників України
від 14 березня 2015 року № 1
 
 
 
 
СКЛАД
 
обласної конкурсної комісії з підведення підсумків конкурсу
на кращого лісничого галузі
 
Гуменюк І.Р. –                   заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства, голова Тернопільської обласної організації товариства лісівників України - голова комісії
 

           Приймачук І.М. –               головний спеціаліст відділу лісового і мисливського господарства обласного управління лісового та мисливського господарства, секретар правління обласної організації Товариства лісівників                                                          України

Прокіпчук О.М. –               головний спеціаліст по кадровій роботі сектору бухгалтерського обліку та економіки обласного управління лісового та мисливського господарства
 
Рибачук Л.Ф. –                  голова обласної ради голів профкомів працівників лісового господарства
 
Ковальчук М.М. –               головний лісничий ДП «Бережанське лісомисливське господарство»
 
Островський В.О. –            головний лісничий ДП «Бучацьке лісове господарство»
 
Колінчук С.С. –                  головний лісничий ДП «Кременецьке лісове господарство»
 
Кільчицький О.П. –             головний лісничий ДП «Тернопільське лісове господарство»
 
Попіль Р.Й. –                     головний лісничий ДП «Чортківське лісове господарство»
 
Філь І.Я. –                         головний лісничий ПЗ «Медобори»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНКЕТА
учасника конкурсу на кращого лісничого галузі
(заповнюється за даними підприємства)
 
1.      ОУЛМГ _______________________________________________________________________________.
2.      Підприємство __________________________________________________________________________.
3.      Лісництво _____________________________________________________________________________.
4.      Лісничий ______________________________________________________________________________.
                                                         (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)
5.      Освіта _________________________________________________________________________________.
                                       (назва вищого навчального закладу, спеціальність, рік закінчення)
6.      Державні та галузеві нагороди, вчений ступінь, громадська робота, в т.ч. участь у діяльності первинної організації ТЛУ _______________________________________________________________.
7.      Працює на посаді лісничого _____ років, в т.ч. у даному лісництві _____ років.
8.      Площа лісового фонду лісництва _____ тис.га.
9.      Площа створюваних лісових культур _____ га, приживлюваність _____ %, доповнення лісових культур _____ га.
10. Наявність дендропарку _____ га, зростає видів і форм _____ шт.
11. Наявність дендропарку _____ га, зростає видів і форм _____ шт.
12. Річний обсяг допущених незаконних рубок лісу _____ м3.
13. Площа лісових пожеж _____ га, в т.ч. верхових _____ га,збитки _____ тис.грн.
14. Чисельність основних видів (вказати основні) мисливської фауни __________ гол./тис.га.
15. Площа заповідного фонду _____ тис.га.
16. Чисельність постійних працівників лісництва _____ чол.
17. Середня заробітна плата __________ грн.
18. Наявність в лісництві інших виробничих підрозділів (ЛПС, базовий розсадник, гараж, механічна майстерня, учнівське лісництво і т.ін.).
Примітка : в пп. 9, 11, 12, 13 проставляються дані за кожний з останніх 5-ти років;
                   в пп. 8, 10, 14, 15, 16, 17 – на час заповнення анкети.
 
 
Директор                   __________________________ (підпис)
 
Головний бухгалтер __________________________ (підпис)
 
м.п.
 
Дата ____________________
 
 
 

  

Останні новини

international year of forests 2011