Лісівництво

Лісівнича діяльність Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства базується на понад півторавіковому науково-теоретичному і практичному лісівничому досвіді.

Лісівництво – наука, яка виникла з виробничої практики користування лісами і їх вирощування.

Лісівництво складається з теоретичної частини – лісознавства і спеціальної – основ практичного лісівництва.

Лісознавство – це вчення про природу лісу, його біологію, морфологію, типологію, географію та екологію. Біологічні та економічні знання про зародження лісу та природні закони його розвитку дозволяють створювати високопродуктивні і стійкі насадження.

Основи практичного лісівництва є базою лісового господарства і вирішують цілий комплекс як біологічних так і економічних питань: безперервне, невиснажливе і раціональне користування лісом із метою задоволення потреб у деревині та інших продуктах лісу і зниження собівартості лісової продукції в результаті механізації та автоматизації виробничих процесів; збереження корисних функцій і властивостей лісу при раціональному користуванні; підвищення продуктивності лісу; збільшення виходу товарної продукції з одиниці площі; скорочення термінів вирощування технічно стиглої деревини.

Практичне лісівництво вивчає і рекомендує системи рубок, їх технологію та економічне обгрунтування, методи і способи природного поновлення лісів, сприяє розв’язанню протиріч між лісоексплуатацією і лісівництвом, між механізацією процесів заготівлі і відновленням лісу. Головне завдання лісівництва зводиться до ефективного використання лісу як природного відновлювального ресурсу, забезпечення виконання ним функції вирощування лісу відповідно цільового призначення. http://ternopillis.gov.ua/news/advertisements/1001

Лісівництво розробляє й застосовує різні види рубок головного користування (суцільні, поступові та вибіркові), які забезпечують захисні, екологічні та інші функції лісу, а також потреби ринку в деревині.

Важливе завдання лісівництва – вирощування високопродуктивних лісових насаджень шляхом проведення рубок догляду за лісом та інших рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства.

Щорічно рубки догляду за лісом проводяться на площі 3,5 тис. га, в тому числі рубки догляду в молодняках на площі 1,5-1,7 тис. га.Проріджування проводяться на площі 1,4 тис. га, а прохідні рубки – на площі 0,6 тис. га.

Інші рубки, пов’язані з веденням лісового господарства, проводяться на площі 3,6 тис. га. В результаті проведення господарських заходів досягнуто збільшення приросту на 1 га лісових земель від 2,8 куб. м. у 1963 році до 3,6 куб. м. у 2014 році.

Щорічно від всіх видів рубок в лісах Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства заготовляється більше 260 тис. куб. м. ліквідної деревини. Рубками головного користування заготовляється 125 тис. куб. м, від рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства заготовляється 135 тис. куб. м.

Використання середнього приросту – 55,7 %. Запас деревини в лісах Управління зріс із 11,9 млн. куб. м у 1963 році до 31,8 млн. куб. м – у 2015.

Динаміка запасу в лісах Управління

Останні новини

international year of forests 2011