Доступ до публічної інформації

 9 травня 2011 р. набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 
 На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
 
Відділ контролю та звернень громадян Управління кадрів та контролю Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства реалізовує права громадян на доступ до публічної інформації.
 
Надання публічної інформації Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
 
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. № 583
 
ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
Розпорядник інформації ____________________________________________________________________
(найменування розпорядника інформації)
Запитувач___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
________________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних
________________________________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
________________________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
________________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
 
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу_________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ______________________________________________________________________
телефаксом ______________________________________________________________________________
за телефоном_____________________________________________________________________________
 
_________    _____________
    (дата)                        (підпис)
 
___________
 
усно: телефон (0352) 52-30-02 
 
письмовоТернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства, вул. Багата, 5а, м. Тернопіль, 46008  
 
факсом: (0352) 52-30-02
 
електронною поштою: terlistr@ukrpost.ua.

Останні новини

international year of forests 2011