Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування (лісорубний квиток)

Примірна інформаційна картка
АДМІНІСТРАТИНОЇ ПОСЛУГИ 
 
Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування (лісорубний квиток)
(назва адміністративної послуги) 
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
46000, м. Тернопіль, вул. Багата, 5А
2.
Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги
Графік роботи: 
Пн.-Чт. – з 8.00 до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.
 Пт. – з 8.00 до 16.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.
3.
Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги
тел./факс: 52-30-02
Електронна пошта – terlistr@ukrpost.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Лісовий кодекс України, ст. 69
5.
Акти Кабінету Міністрів
України
Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №761
6.
Акти центральних органів
виконавчої влади
-
7.
Акти місцевих органів
виконавчої влади/органів
місцевого самоврядування
-
Умови отримання адміністративної послуги
8.
Підстава для одержання
адміністративної послуги
Заява підприємств, установ, організацій та громадян про надання адміністративної послуги, запит органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про надання адміністративної послуги
9.
Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
1.Заявка на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування
2.Відомість чергової лісосіки
3.Польова перелікова відомість
4.Переліково-оцінювальна відомість
5.Карта технологічного процесу розробки лісосік
6.План лісосіки
10.
Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Подання підприємствами, установами, організаціями та громадянами заяв про надання послуги та документів, які додаються до них здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого прийому.
Подання органами державної влади та органами місцевого самоврядування до адміністративного органу запитів про надання послуги здійснюється шляхом поштового відправлення
11.
Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Безоплатно (ч. І ст. 69 Лісового кодексу України)
У разі платності:
11.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
-
11.2.
Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
-
11.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
-
12.
Строк надання адміністративної послуги
Лісорубний квиток або відмова у його видачі надається у строк, що не перевищує 30 календарних днів із дня реєстрації заяви (запиту)
13.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Підставами для відмови у наданні адміністративної послуги є:
1. Прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових ділянок
2. Прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача
3. Невстановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення
4. Недотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів
14.
Результат надання адміністративної послуги
Одержувач адміністративної послуги отримує лісорубний квиток із супровідним листом або за наявності підстав, зазначених у пункті 13, відмову у його видачі у формі листа на офіційному бланку
15.
Способи отримання відповіді (результату)
Надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам лісорубного квитка або відмова у його видачі здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого прийому.
Надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування лісорубного квитка або відмова у його видачі здійснюється шляхом поштового відправлення.
16
Примітка
 

  

Останні новини

international year of forests 2011