Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

 Примірна інформаційна картка

АДМІНІСТРАТИНОЇ ПОСЛУГИ 
ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ТА ВИГОТОВЛЕНИХ З НИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
(назва адміністративної послуги) 
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
46000, м. Тернопіль, вул. Багата, 5А
2.
Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги
Графік роботи: 
Пн.-Чт. – з 8.00 до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.
 Пт. – з 8.00 до 16.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.
3.
Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги
тел./факс: 52-30-02
Електронна пошта – terlistr@ukrpost.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»
5.
Акти Кабінету Міністрів
України
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. №1260 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2012 р. №436 «Про затвердження переліку товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України».
6.
Акти центральних органів
виконавчої влади
Наказ Держкомлісгоспу України від 07.09.2007 р. №528 «Про затвердження форми сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій».
Наказ Міністра аграрної політики та продовольства України від 20.08.2012 р. №513 «Про внесення зміни до Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій».
 
7.
Акти місцевих органів
виконавчої влади/органів
місцевого самоврядування
Наказ Тернопільського ОУЛМГ «Про призначення відповідальних за видачу Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів»
Умови отримання адміністративної послуги
8.
Підстава для одержання
адміністративної послуги
Заява суб'єкта господарської діяльності, резидента України, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали, що підпадають під дію Закону України від 08.09.2005 р. № 2860-ІV «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».
9.
Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
Для отримання Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій суб’єктом господарської діяльності, резидентом України подається:
- заява за встановленою формою;
- копії (з обов’язковим пред’явленням оригіналу) товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо- та пиломатеріалів у постійного лісокористувача, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).
10.
Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Подання суб’єктом господарської діяльності заяви про надання послуги та документів, які додаються до них здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого прийому
11.
Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Безоплатно
 
У разі платності:
11.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
-
11.2.
Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
-
11.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
-
12.
Строк надання адміністративної послуги
 Сертифікат або відмова у його видачі надаються у день подання документів 
13.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Підставами для відмови у наданні адміністративної послуги є:
- ненадання усіх необхідних документів, зазначених у пункті 9;
 - виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі Сертифіката.
 
14.
Результат надання адміністративної послуги
Одержувач адміністративної послуги отримує Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій або за наявності підстав, зазначених у пункті 13, відмову у їх видачі у формі листа на офіційному бланку.
Сертифікат, що отримується  засвідчуються печаткою.
15.
Способи отримання відповіді (результату)
Надання суб’єктом  господарської діяльності Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій або відмов у їх видачі здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого прийому.
16
Примітка
 

 

Останні новини

international year of forests 2011