Видача дубліката контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання

Примірна інформаційна картка
АДМІНІСТРАТИНОЇ ПОСЛУГИ
Видача дубліката контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання
(назва адміністративної послуги)
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
46000, м. Тернопіль, вул. Багата, 5А
2.
Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги
Графік роботи: 
Пн.-Чт. – з 8.00 до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.
 Пт. – з 8.00 до 16.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.
3.
Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги
тел./факс: 52-30-02, 25-46-67
Електронна пошта – terlistr@ukrpost.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Закон України «Про мисливське господарство та полювання».
 Закон України «Про адміністративні послуги» №5203-VI від 06.09.2012 р.
5.
Акти Кабінету Міністрів
України
Розпорядження Кабміну від 06.06.2011р. №491-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством лісових ресурсів, його територіальними органами та республіканським комітетом АР Крим з лісового і мисливського господарства, та розмір плати за їх надання».
6.
Акти центральних органів
виконавчої влади
Наказ Міністерства лісового господарства України №32 від 21.03.1997 р. «Про порядок видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання» зареєстрований Міністерством юстиції України 17.05.1997 р. за № 182/1986
7.
Акти місцевих органів
виконавчої влади/органів
місцевого самоврядування
-
Умови отримання адміністративної послуги
8.
Підстава для одержання
адміністративної послуги
1.Заява про надання адміністративної послуги.
2. Наявність інформації про посвідчення мисливця заявника в AIC «Мисливець».
9.
Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
1. Заява про видачу дубліката контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.
2. Квитанція про сплату за дану послугу.
10.
Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Документи подаються особисто
11.
Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Надання адміністративної послуги надається на платній основі
У разі платності:
11.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
Розпорядження Кабміну від 06.06.2011 р. №491-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством лісових ресурсів, його територіальними органами та республіканським комітетом АР Крим з лісового та мисливського господарства та розмір плати за їх надання»
11.2.
Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
Розмір плати за контрольну картку становить 30 грн. перерахування через установу банку, пред’явлення квитанції про сплату при отриманні даної послуги
11.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
Назва одержувача:
УК у м. Тернополі/м. Тернопіль/22012500
Ідн. код: 37977726
Р.р: 33212879715002
Назва банку: ГУДКСУ в Тернопільській обл.
МФО: 838012
Сума: (30) тридцять грн 00 коп.
Призначення платежу: плата за видачу дубліката контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання
 
        Назва одержувача:
        УК у м. Тернополі/м. Тернопіль/22090100
Р/р: 31419537700002
Інд. код. 37977726
Банк отримувача: ГУДКСУ в Тернопільській обл.
МФО: 838012
Сума: 1.70 (одна грн 70 коп.)
Призначення платежу: держмито
12.
Строк надання адміністративної послуги
Видача в день подання документів
13.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Підставами для відмови у наданні адміністративної послуги є:
 1. Ненадання всіх необхідних документів, зазначених у пункті 9
1. 2. Рішення суду про позбавлення заявника права на полювання
14.
Результат надання адміністративної послуги
Одержувач адміністративної послуги отримує дублікат контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.
Дублікат, що отримується засвідчується печаткою та підписом керівництва
15.
Способи отримання відповіді (результату)
Надання суб’єктом господарської діяльності контрольної картки здійснюється під час особистого прийому
16
Примітка
 
Останні новини

international year of forests 2011