Шановні представники ЗМІ! При поширенні новин сайту посилання на першоджерело є обов'язковим.

Характеристика лісового господарства області

Лісове господарство Тернопільської області – галузь народногосподарського виробництва, що займається вирощуванням, відновленням, охороною лісів, підвищенням їх продуктивності і якості, забезпеченням раціонального використання земель лісового фонду.

Ліси за своїм призначенням і розміщенням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції і забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах. 

Загальна площа лісових ділянок становить 153910 га, з них площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок - 144968 га, в тому числі лісові культури – 90208 га.

Лісистість області – 13,3%.

Загальний запас деревини в лісах області – 31,1 млн. куб. м, у тому числі стиглих і перестійних – 5,4 млн. кбм

 

В користуванні лісогосподарських підприємств Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства перебуває 157249 га земель лісового фонду.

в тому числі по підприємствах:

-         ДП «Бережанське ЛМГ»  29648 га

-         ДП «Бучацьке ЛГ»  26570 га

-         ДП «Кременецьке ЛГ»  28939 га

-         ДП «Тернопільське ЛГ»  26015 га

-         ДП «Чортківське ЛГ»  35556 га

-         ПЗ «Медобори»  10521 га

 
 
 За екологічним і соціально-економічним значенням ліси підприємств управління поділені на такі категорії:
- ліси природоохоронного, наукового,історико-культурного призначення;
- рекреаційно-оздоровчі ліси;
- захисні ліси;
- експлуатаційні ліси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісовий фонд управління характеризується наступними показниками:

Загальна площа – 194,1 тис. га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі – 153,1 тис. га, з них стиглі і перестійні – 14,6 тис. га;
Загальний запас деревини – 31,1 млн. кбм.
Середня щорічна зміна запасу на 1 га у лісах управління – +3,6 кбм.

 

За народногосподарським значенням ліси державного лісового фонду розділено на дві групи. Ліси І групи, які виконують переважно природоохоронні функції, займають територію 69,6 тис. га (45%), в тому числі ліси зелених зон – 31 тис. га, в цих лісах проводять доглядові рубання і санітарні рубання, лісокористування дозволено лише в перестійних деревостанах, які втрачають корисні властивості. Ліси ІІ групи, які поряд з екологічним мають експлуатаційне значення – 86,8 тис. га (55%), рубки головного користування проводять тут в обсягах, що не перевищують середнього приросту насаджень, у межах розрахункової лісосіки.

У лісах державного значення використання середнього приросту становило за 2002 рік - 49,8%, за 2003 рік – 53,6%, у 2004 році – 54,8%.

Показники продуктивності свідчать про зростання середнього запасу стиглих і перестійних насаджень на 15% і становлять 244 куб. м на га. Середній запас насаджень становить 200 куб. м.

Середня повнота насаджень державних лісогосподарських підприємств області істотно не змінилася і становить 0,71 за 1996 рік і 0,72 за 2002 рік.

У породному складі лісів переважають насадження твердолистяної групи порід (дуб, бук, ясен, клени, граб) – 80,9%, в тому числі дуб звичайний (Quercus robur) – 56,1%. Група хвойних порід (сосна, ялина, модрина) в основному зосереджена на півночі області і становить 16,1%. М'яколистяні породи (береза, липа, вільха) – 3,0%, на долю інших порід припадає 0,3%. Такий породний склад насаджень обумовлює необхідність проведення господарських заходів у даних насадженнях.

Виходячи з вимог діючого законодавства та екологічних реалій сьогодення, визначені основні пріорітети сталого розвитку лісового господарства області, які знайшли своє відображення в Програмі розвитку лісового господарства області на період до 2015 року. До них відносяться:

  • Збільшення лісистості території і поступове її наближення до науково обгрунтованого оптимального рівня у 20 відсотків;
  • нарощування природоохоронного потенціалу лісів та збереження біологічного різноманіття лісових екосистем;
  • підвищення стійкості лісових екосистем до негативних факторів навколишнього середовища – зміни клімату, зростаючого антропогенного навантаження, лісових пожеж, шкідників лісу та хвороб;
  • розширення робіт із захисного лісорозведення та агролісомеліорації.

Для виконання названих напрямків здійснюються на території області такі групи заходів:

  • збереження цілісності лісових масивів, як середовищ існування рідкісних і цінних видів рослин і тварин. Збереження важливих для природного розвитку елементів лісової екосистеми при проведенні господарських заходів.
  • здійснення лісівничих заходів спрямованих на відтворення корінних лісових та рослинних угруповань;
  • максимальне використання технологій, що сприяють збереженню й відновленню біологічного різноманіття при здійсненні лісівничих заходів. (Це за структурою відтворення корінних екосистем, проведення рубки в зимовий період, залишення на лісосіках насіннєвих дерев цінних порід, створення змішаних за структурою і складом деревостанів, введення під намет лісу цінних видів чагарникових і деревних порід).

Визначальною особливістю лісового господарства області є те, що для вирощування високопродуктивних, стійких лісових насаджень потрібно здійснювати лісогосподарські заходи, в першу чергу доглядові рубання як в молодняках, так і в старшому віці.

Останні новини

international year of forests 2011