ДП "Чортківське лісове господарство"

ДП "Чортківське лісове господарство"

48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 42
тел./факс: 2-25-46

e-mail: chortkivlis@ukr.net

Місцезнаходження та площа

Чортківський лісгосп, Тернопільського обласного управління лісового господарства, розміщений в південній частині Тернопільської області на території чотирьох адміністративних районів: Гусятинського, Чортківського, Борщівського та Заліщицького. Контора знаходиться в м. Чорткові: поштова адреса 48500, Тернопільська обл. м. Чортків вул. Шевченка, 42.

 

Адміністративно-організаційна структура та загальна площа.

№ п.п Лісництво Адмiн. райони Площа, га
1 Гусятинське
смт. Гусятин
Всього
Гусятинський Чортківський 2538
345
2883
2 Копичинське
м. Копичинці
Всього
Гусятинський 3109
 
3109
3 Білецьке
с. Біла
Всього
Гусятинський Чортківський 595
3460
4055
4 Колиндянське
с. Шманьківчики

Всього
Борщівський
Гусятинський
Чортківський
325
517
2712
3554
5 Улашківське
с. Улашківці

Всього
Борщівський
Заліщицький
Чортківський
506
333
2913
3752
6 Скала-Подільське
с. Цигани
Всього
Борщівський 3878
 
3878
7 Борщівське
м. Борщів
Всього
Борщівський 3075
 
3075
8 Заліщицьке
с.Добровляни
Всього
Заліщицький
Борщівський
3304
898
4202
9 Гермаківське
с. Гермаківка
ВСЬОГО
Борщівський 4251
 
4251
10 Наддністрянське
с. Колодрібка
Всього
Борщівський
Заліщицький
1555
1222
2777
  Разом по лісгоспу   35536
  В т.ч. по адмінрайонах:
Гусятинський
Чортківський
Борщівський
Заліщицький
 
6759
9430
14488
4859

 

 Чортківський лісгосп організовано 1939 року на базі поміщицьких, державних, церковних і приватних лісів довоєнної Польщі.

У 1959 році Чортківський лісгосп реорганізовано в лісгоспзаг і створено єдине комплексне лісове господарство, яке об'єднувало лісове господарство і лісозаготівлі, які підпорядковувалися Тернопільському обласному управлінню лісового господарства і лісозаготовок. На основі наказу Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 року №133 лісгоспзаг перейменовано на держлісгосп.

Природно-кліматичні умови

З лісосрослинного районування територія розташування Чортківського лісгоспу знаходиться в підрайоні свіжих і вологих, вологих грабових і букових дібров, рідше грабових і букових судібров Тернопільське - Придністровського лісорослинного району (грабові і букові діброви Західної підпровінції, що характеризується найменшою континентальністю клімату, лісорослинної області вологого помірного клімату (вологі груди) західної підзони лісостепової зони України.

Клімат лісгоспу помірно-континентальний без різких амплітуд температурних коливань як у літній, так і зимовий період із достатньою кількістю атмосферних опадів і переважаючими західними і північнозахідними вітрами. На клімат значно впливають Карпатські гори та Атлантичний океан.

Слід зазначити, що навесні часто бувають заморозки, через що гинуть молоді пагони ряду деревних та чагарникових порід. Перші заморозки восени можна спостерігати в повітрі в кінці вересня, на грунті - в першій декаді жовтня.

Безморозний період у середньому триває 161 день. У цей час спотерігається найбільше днів (112- 118) із сильними вітрами, швидкістю більше 15 м/с.

Кількість опадів переважеє над випаровуванням, в результаті чого відбуваються глибокі зволожування та вилуження грунту на рівнинних ділянках, тому район розміщення майже не піддатливий посусі.

У цілому клімат розташування держлісгоспу сприятливий для успішного вирощування всіх деревних порід, у т.ч. досить вимогливих до клімату як дуб, бук, ясен, крім того успішного зростання інтродуцентів - модрини європейської та японської, дугласії, ялиці, горіха чорного і грецького.

Кліматичні фактори, які негативно впливають на ріст і розвиток деревної рослинності:

  • пізні весняні і ранні осінні заморозки
  • випадання опадів зливового характеру в літній період
  • наглі сильні морози створюють морозобоїни на стовбурах бука, дуба
  • сильні вітри сприяють вітровалам та буреломам.

Чортківський лісгосп розміщений в західній частині правобережного лісостепу, на так званій Волино-Подільській гряді, яка на території області має слабкий південно-східний і чіткіше виражений східний схил. У районі розміщення лісгоспу частина цієї гряди називається Подільською височиною. В сучасному рельєфі територія представляє високо підняте сильно розчленоване шарове плато, окремі частини місцевості досягають 445 м над рівнем моря.

Залежно від розміщення генетичних типів рельєфу, їх особливостей і співвідношень у межах висотності виділяють 6 геоморфологічних районів. Територія розташування лісгоспу міститься в межах двох рівнин - Придністровської структурно-пластової глибоко-розчленованої рівнини і Тернопільської структурно-пластової рівнини.

Більша частина території району покрита лессоподібними породами, на яких сформовані високо родючі чорноземи.

Основними грунтами є сірі лісові, чорноземи і дернові. Для схилу річок і крутих схилів річки Дністер характерні сірі лісові грунти різного ступеня скелетності і механічного складу. В прямій залежності від властивостей і характеру грунтопокращуючих порід знаходиться формування тих чи інших ґрунтових різновидностей і відповідно умов місцезростання.

Територія розташування району знаходиться в басейні річки Дністер і її лівих приток: Збруч, Серет, Нічлава, Дупла, Глиниста, Циганка. Всі річки, як правило, передгірні з дуже крутими звивистими берегами, швидкою течією, з чистими порогами і перекатами. Річки течуть по похилій Волино-Подільського плато з півночі на південь.

Дренування грунту досить добре. Заболочених лісів і процесів заболочування не виявлено.

Характеристика лісового фонду

Розподіл загальної площі земель по категоріях захисності і групах лісу

Назва категорії захищеності лісів Групи лісів всього %%
І II
Захисні смуги вздовж автошляхів, залізниць 3586 - 3586 10.1
Особливо цінні лісові масиви 1856 - 1856 5.2
Ін. ліси, що мають важливе значення для охорони навколишнього середовища 3493 - 3493 9.8
Лісопаркові частини зелених зон 1012 - 1012 2.8
Лісогосподарські част. зелених зон 6416 - 6416 18.1
Спец зони і спецсмуги - 2380 2380 6.7
Експлуатаційні ліси - 16793 16793 47.3
 
ВСЬОГО: 16363 19173 35336  
%% 46 54   100

 

Розподіл загальної площі земель по категоріях земель

Види Назва категорій земель Площа, га %%
лісові Покриті лісом 32468 91.3
Незімкнуті лісові культури    
Не покриті лісом (розсадники та плантації) 488 1.4
нелісові Угіддя 407 1.1
Сади 20 0.1
Дороги і просіки 547 1.5
Садиби 57 0.2
Невикористовуючі 522 1.5
Передані в довгострокове користування 646 1.8

 

Розподіл покритих лісом земель по групах віку

Групи віку Площа, га %%
Молодняки 14845 45.9
Середньовікові 13836 42.5
Пристигаючи 2464 7.5
Стиглі 1327 4.1
 
РАЗОМ 32572 100

 

Розподіл покритих лісом земель по бонітетах

Бонітет Площа, га %%
І-б 214 0.7
1-а 1718 5.3
І 14610 44.9
II 12686 38.9
III 2094 6.4
IV 879 2.7
V 300 0.9
У-а 69 0.2
У-б 2 -
 
РАЗОМ: 32572 100

 

Розподіл покритих лісом земель по переважаючих породах

Переважаючі породи Площа, га %%
Сосна, Модрина, Кедр 2556 7.8
Ялина, Ялиця 736 2.2
Дуб 22968 70.5
Бук 230 0.7
Граб 3582 11.0
Ясен, Клен, Берест 1237 3.8
Акація 582 1.8
Береза 255 0.8
Вільха 83 0.3
Липа 149 0.5
Тополя, Верба 25 0.1
Інші породи та чагарники 169 0.5

 

Розподіл покритих лісом земель по повнотах

Повнота Площа, га %%
0.3 142 0.4
0.4 494 1.5
0.5 1213 3.7
0.6 3595 11.0
0.7 15374 47.2
0.8 9120 28.1
0.9 2012 6.2
1.0 622 1.9
РАЗОМ 32572 100

 

Загальний запас деревостанів Чортківського лісгоспу становить 6123 тис. куб. м , в т.ч. стиглих і перестиглих насаджень 300 тис. куб. м.

Загальна середня зміна запасу становить 111 тис. куб. м. Щорічний обсяг лісокористування становить 1870 га, 43 тис. куб. м. В т.ч. по рубках головного користування 70 га, 13 тис. куб. м, по рубках проміжного користування 1800 га, 30 тис. куб. м.

Найбільш розповсюджені типи лісу є:

  • В2гД - свіжа грабова діброва - (43.1 %),
  • ВзгД - волога грабова діброва - (20.7%),
  • О2гбД - свіжа грабово - букова діброва - (17.6%),
  • В3гбД - волога грабово-букова діброва - (7.6%),
  • С2гД - свіжа грабова судіброва - (7.0%),
  • С1ДЕ - суха еродована судіброва - (2.7%)

Організація території лісового фонду Чортківського лісгоспу

Назва державних лісогосподарських підприємств Загальна площа, тис. га Кількість лісництв Кількість майстерських дільниць Кількість обходів
ДП „Чортківський лісгосп" 35,5 10 22 76

 

В 2002 році в Скала-Подільському та Гермаківському лісництвах організовано по одній майстерській дільниці, а також ліквідовано по держлісгоспу 26 лісових обходів, в тому числі по лісництвах:

Копичинецьке 2 Скала-Подільське 1
Гусятинське 1 Борщівське 4
Білецьке 3 Заліщицьке 2
Улашківське 3 Гермаківське 4
Колиндянське 3 Наддністрянське 3

 

 

Показники Одиниця виміру Всього лісокори стування В тому числі
Рубки зараховані в ліміт лісосічного фонду Рубки, пов'язані з веденням лісового господ. та інші рубки
Загальна маса — всього тис. м3 57,2 13,2 44,0
Ліквідна — всього тис. м 52,6 11,9 40,7
Вкриті лісом землі ст. на
01.01.2002 року тис. га 32,6    
втому числі:
можливі для експлуатації тис. га 22,1    
Лісокористування з 1 га:
Загальної маси/td> м3 1,75 0,4 1,35
Ліквідної маси м3 1,61 0,36 1,25
Середній приріст загальної маси з 1 га вкритих лісом земель м3 3,33    
Використання середнього приросту по загальній масі % 52,6    

 

Проведення рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства та інших рубок

Назва рубок Площа, га Заготовлено деревини, куб.м
Загальна маса В т.ч. Із ліквідної
ліквідна ділова дрова
Виконано по бюджетній діяльності
Рубки пов"язані з веденням лісового господарства та інші рубки - всього 2252 43695 40461 6802 30912
Із них рубки догляду за лісом - всього 941 13895 11956 1352 9160
В т.ч. догляд в молодняках 376 2835 1252 232
    - прорідження 374 6410 6337 668 5437
    - прохідні 191 4650 4368 684 3491
Інші види рубок пов'язаних з веденням лісового господарства - всього 1310 29490 28200 5409 21507
В т.ч. вибіркові сан. рубки 1198 12978 12221 1420 10378
    - суцільні сан. рубки 21 2852 2680 732 1882
    - лісовідновні рубки 51 9578 9313 2702 6243
    - рубки пов'язані з реконструкцією малоцінних молодняків та похідних дерево станів 32 3436 3351 509 2461
    - розрубка і розчистка квартальних і граничних ліній - 86 83 9 70
    - влаштування протипожежних розривів          
Інші рубки 1 310 350 41 245
Крім того, очистка лісу від захаращеності 74 272 214 9 205
Рубки пов'язані з веденням лісового господарства та інші рубки, зараховані до ліміту лісосічного фонду
           
Рубки пов'язані з веденням лісового господарства та інші рубки, виконані в порядку відпуску деревини на пні
Разом 2326 43967 40675 6811 31117

 

Фреяк Василь Йосипович
директор
тел.: (03552) 2-34-72 
прийомна
тел.: (03552) 2-34-72 
Попіль Роман Йосипович
гол. лісничий
тел.: (03552) 2-13-60 
Семанчук Олександр Михайлович
гол. інженер
тел.: (03552) 2-23-73 

 

Останні новини

international year of forests 2011