Прес-служба

« Повернутись до списку
07.04.2014

Звіт з виконання Програми (фінансування заходів і завдань) "Ліси України" Тернопільським облуправлінням ЛМГ за 2013 рік

 

Державний замовник/розпорядник коштів державного бюджету або виконавець  по Тернопільському ОУЛМГ
Строк виконання програми 2010-2015 роки, за 2013 рік
I. Фінансування завдань та заходів програми 
Найменування завдання Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів * Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Річний обсяг фінансування (передбачено програною з державного бюджету, іншими джерелами фінансування),
тис. грн.
Річний обсяг фінансування (передбачено з державного бюджету, іншими джерелами фінансування),
тис.грн.
Фактично профінансовано у звітному періоді,
тис. грн.
Касові видатки, тис.грн. Код та назва бюджетних програм, в рамках яких фактично здійснюється фінансування
1. Підвищення рівня лісистості  1) виконання робіт із створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на землях, які не зайняті лісом (деградованих, малопродуктивних тощо) Держлісагентство   державний бюджет загальний фонд         7300,0 180,4 168,5 168,5 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
інші джерела 200,0 352,6 47,6 47,6
2) оформлення державних актів на право постійного користування землею для лісорозведення   Держлісагентство державний бюджет загальний фонд         270,0 300 98,8 98,8
3) придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь для лісорозведення      Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд         630,0      
інші джерела        
4) будівництво і ремонт протиерозійних гідротехнічних споруд  Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд                
  інші джерела        
Разом за завданням 1            8400,0 833,0 314,9 314,9  
у тому числі      державний бюджет загальний фонд         8200,0 480,4 267,3 267,3  
    інші джерела 200,0 352,6 47,6 47,6  
2. Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку  
2) створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів        Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд         1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
інші джерела 4990,0 3685,1 3357,7 3357,7
3) вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних комплексів, плантацій, розсадників і насіннєвих заводів          Держлісагентство   державний бюджет:    
загальний фонд
спеціальний фонд
інші джерела 200,0 671 576,6 576,6
4) проведення рубок формування і оздоровлення лісів Держлісагентство  державний
бюджет:
загальний фонд
спеціальний фонд
інші джерела 4700,0 10114,1 9703,7 9703,7
5) придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь           Держлісагентство   державний бюджет:            
  загальний фонд 800,0      
  спеціальний фонд 90,0 160 160 160
інші джерела 50,0 847,6 1048,9 1048,9
6) утримання державної лісової та мисливської охорони (служби), здійснення загальногосподарських та адміністративних витрат на ведення лісового і мисливського господарства, забезпечення охорони і захисту лісів         Держлісагентство   державний бюджет:    
загальний фонд 6550,0 7463,4 7463,4 7463,4
спеціальний фонд
інші джерела 200,0 12270,9 10334 10334
7) будівництво об’єктів лісогосподарського призначення       Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд                
інші джерела 700,0      
8) будівництво та придбання об’єктів соціальної сфери і житлового фонду Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд                
інші джерела        
9) здійснення інших капітальних вкладень       Держлісагентство   державний бюджет:            
загальний фонд        
спеціальний фонд        
  інші джерела 300,0 370 445,4 445,4
Разом за завданням 2       18580,0 35582,1 33089,7 33089,7  
у тому числі         державний бюджет:              
      загальний фонд 7350,0 7463,4 7463,4 7463,4  
      спеціальний фонд 90,0 160,0 160,0 160,0  
      інші джерела 11140,0 27958,7 25466,3 25466,3  
3. Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів 1) забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання відомчої пожежної охорони, пожежно-хімічних станцій, гасіння лісових пожеж, протипожежне облаштування лісів Держлісагентство   державний бюджет:     1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
загальний фонд
спеціальний фонд
інші джерела 80,0 130,1 27,6 27,6
2) будівництво об’єктів протипожежного призначення (пожежні станції, пожежно-спостережні вежі, щогли, пункти) Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд                
інші джерела        
3) придбання пожежних автомобілів та іншої пожежної техніки, засобів пожежогасіння та зв’язку        Держлісагентство державний бюджет загальний фонд                
інші джерела        
4) будівництво доріг протипожежного призначення Держлісагентство державний бюджет загальний фонд                
5) забезпечення авіаційної охорони лісів від пожеж, оренди вертольотів та  облаштування спеціальних майданчиків   Держлісагентство державний бюджет загальний фонд        
6) здійснення лісозахисних заходів, зокрема проведення лісопатологічних обстежень, винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб, виробництво біологічних препаратів          Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд        
інші джерела 100,0 101,2 3,6 3,6
7) придбання обладнання для боротьби із шкідниками і хворобами лісу         Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд         10,0 40 40 40
  інші джерела        
Разом за завданням 3       190,0 271,3 71,2 71,2  
у тому числі         державний бюджет:              
      загальний фонд 10,0 40,0 40,0 40,0  
      спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0  
      інші джерела 180,0 231,3 31,2 31,2  
4. Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни       ведення мисливського господарства, здійснення державного регулювання і контролю у галузі мисливського господарства та полювання, охорона, використання і відтворення мисливської фауни, збереження та поліпшення стану мисливських угідь   Держлісагентство   державний бюджет:     1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
загальний фонд
спеціальний фонд 62,0 50 50 50
інші джерела   350,5 134,5 134,5
Разом за завданням 4       62,0 400,5 184,5 184,5  
5. Раціональне використання лісових ресурсів 1) заготівля ліквідної деревини під час проведення рубок головного користування   Держлісагентство інші джерела 6000,0 39868,6 40648,1 40648,1 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
2) впровадження  еколого-безпечних технологій заготівлі і транспортування деревини     Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд                
інші джерела        
3) будівництво, реконструкція і відновлення доріг лісогосподарського призначення Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд                
інші джерела 1050,0 1370 1251,8 1251,8
4) придбання дорожньо-будівельної техніки   Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд                
інші джерела        
Разом за завданням 5        7050,0 41238,6 41899,9 41899,9  
у тому числі      державний бюджет загальний фонд         0,0 0,0 0,0 0,0  
      інші джерела 7050,0 41238,6 41899,9 41899,9  
6. Підвищення ефективності управління лісовим господарством                                                          1) забезпечення керівництва та управління у галузі лісового і мисливського господарства  Держлісагентство  державний бюджет:     1901010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства
загальний фонд 1160,0 1090,7 1090,7 1090,7
спеціальний фонд
2) здійснення капітальних видатків для технічного забезпечення діяльності центрального апарату Держлісагентства та його територіальних органів Держлісагентство державний бюджет загальний фонд         50,0      
3) проведення базового лісовпорядкування (довгострокове планування лісогосподарського виробництва для окремих лісокористувачів) Держлісагентство державний бюджет загальний фонд 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
інші джерела
4) проведення безперервного лісовпорядкування (щорічна актуалізація бази даних  лісового фонду України) Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд        
інші джерела 36,0 75 1,2 1,2
5) проведення інвентаризації та оцінки лісового фонду з використанням статистичних методів Держлісагентство державний бюджет загальний фонд        
6) ведення державного обліку лісів, узагальнення відомостей про природний, господарський стан та правовий режим лісового фонду Держлісагентство державний бюджет загальний фонд        
7) впорядкування мисливських угідь та розроблення перспективних планів ведення мисливського господарства     Держлісагентство державний бюджет загальний фонд        
інші джерела
8) проведення грунтово-лісотипологічного обстеження (встановлення зонально-типологічної основи ведення лісового господарства)    Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд        
інші джерела
9) проведення моніторингу стану лісів Держлісагентство
10) проведення  інших робіт з лісовпорядку-вання (коригування та придбання картографічних матеріалів, аеро і космічних знімків, впровадження геоінформаційних технологій) Держлісагентство державний бюджет загальний фонд        
11) створення необхідної технічної бази для забезпечення лісовпорядкування та проведення інвентаризації лісів  Держлісагентство державний бюджет загальний фонд                
  12) оформлення державних актів на право постійного користування землею (крім земель для лісорозведення) Держлісагентство державний бюджет загальний фонд         627,0        
Разом за завданням 6       1873,0 1165,7 1091,9 1091,9  
у тому числі     державний бюджет:              
      загальний фонд 1837,0 1090,7 1090,7 1090,7  
      спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0  
      інші джерела 36,0 75,0 1,2 1,2  
7. Покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства                              1) проведення наукових фундаментальних досліджень у галузі лісового господарства Держлісагентство державний бюджет загальний фонд         1901020 Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства
2) проведення прикладних досліджень у галузі лісового господарства  Держлісагентство державний бюджет:    
загальний фонд
спеціальний фонд
3) створення необхідної технічної бази для провадження наукової діяльності (придбання та оновлення обладнання, приладів, оргтехніки, транспортних засобів)  Держлісагентство  державний бюджет:            
загальний фонд        
спеціальний фонд        
4) підготовка наукових кадрів у галузі  лісового господарства  Держлісагентство державний бюджет загальний фонд        
5) підготовка фахівців у галузі  лісового господарства Держлісагентство державний бюджет:      
загальний фонд
спеціальний фонд
6) створення необхідної технічної бази для забезпечення підготовки фахівців у галузі лісового господарства (придбання та оновлення обладнання, приладів, оргтехніки)  Держлісагентство державний бюджет:            
загальний фонд        
спеціальний фонд        
7) підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів у галузі лісового господарства Держлісагентство інші джерела 73,0
8) виконання проектно-вишукувальних робіт Держлісагентство державний бюджет загальний фонд         1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
  інші джерела        
Разом за завданням 7       73,0 0,0 0,0 0,0  
у тому числі     державний бюджет:              
      загальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0  
      спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0  
      інші джерела 73,0 0,0 0,0 0,0  
8. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства   забезпечення участі у роботі міжнародних лісівничих організацій Держлісагентство державний бюджет загальний фонд         0,0       1901010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства
9. Забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності      1) забезпечення розвитку в лісах рекреаційної та туристичної інфраструктури    Держлісагентство інші джерела 50,0       1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
2) забезпечення екологічного виховання населення, інформування громадськості про стан лісового господарства Держлісагентство  державний бюджет загальний фонд        
  інші джерела 20,0      
Разом за завданням 9       70,0 0,0 0,0 0,0  
у тому числі     державний бюджет загальний фонд         0,0 0,0 0,0 0,0  
      інші джерела 70,0 0,0 0,0 0,0  
Разом за Програмою   Держлісагентство 36298,0 79491,2 76652,1 76652,1
у тому числі державний бюджет:    
загальний фонд 17397,0 9074,5 8861,4 8861,4
спеціальний фонд 152,0 210,0 210,0 210,0
      інші джерела (власні кошти лісокористувачів) 18749,0 70206,7 67580,7 67580,7  
за основними напрямами:
капітальні вкладення             
державний бюджет:              
загальний фонд          
спеціальний фонд          
      інші джерела (власні кошти лісокористувачів)          
Зокрема за бюджетними програмами, в рамках яких фактично здійснюється фінансування Держлісагентство загальний фонд 1210,0 1090,7 1090,7 1090,7 1901010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0
Держлісагентство загальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 1901020 Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0
Держлісагентство загальний фонд 16187,0 7983,8 7770,7 7770,7 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
спеціальний фонд 152,0 210,0 210,0 210,0
інші джерела 18749,0 70206,7 67580,7 67580,7
* У разі наявності джерел фінансування, не передбачених формою (напр. місцевий бюджет), у всіх випадках вказувати окремими рядками (добавляти) і відповідно - в підсумках.