Прес-служба

« Повернутись до списку
12.09.2013

Виконання завдань та заходів програми "Ліси України" за 2012 рік по Тернопільському ОУЛМГ

Виконання завдань та заходів програми "Ліси України" за 2012 рік по Тернопільському ОУЛМГ
Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру Очікувані результати Фактично досягнуто
1. Підвищення рівня лісистості  площа лісорозведення тис. гектарів  1,20 0,06
2. Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку площа земель, що надана у постійне користування для ведення лісового господарства тис. гектарів  158,2 157,1
  площа відновлення лісів тис. гектарів  0,7 0,73
  площа лісів, на якій проведені  рубки формування і оздоровлення лісів  тис. гектарів  7,3 8,0
  обсяг загального запасу деревини, заготовленої під час проведення  рубок формування і оздоровлення лісів  тис. куб. метрів  133 138,1
  кількість підприємств та організацій, що займаються веденням лісового господарства одиниць 6 6
3. Підвищення стійкості  лісових  екосистем, охорона і  захист  лісів протяжність створених протипожежних розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються тис. кілометрів    0,40 0,22
  протяжність збудованих доріг протипожежного призначення кілометрів   0
  авіаційна охорона лісів від пожеж льотних годин   0
  площа, на якій проведені лісозахисні заходи тис. гектарів 6 33
4. Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни       обсяг середніх витрат на 1 тис. гектарів мисливських угідь, пов’язаних з охороною і відтворенням мисливських тварин гривень 2850 5144
  кількість диких копитних тварин у мисливських угіддях тис. голів 1,87 1,485
5. Раціональне використання лісових ресурсів                                 обсяг заготовленої під час проведення  рубок головного користування ліквідної деревини  тис. куб. метрів  145,0 121,3
  площа, на якій проведені   несуцільні  рубки головного користування відсотків 25 29,6
  кількість повітряно-трелювальних установок одиниць   0
  протяжність збудованих, реконструйованих і  відновлених доріг лісогосподарського призначення кілометрів 10 10,1
6. Підвищення ефективності управління лісовим господарством кількість штатних одиниць працівників центрального апарату Держлісагентства та його територіальних органів     осіб 24 21
  площа, на якій проведене базове лісовпорядкування тис. гектарів  11 0
  площа, на якій проведене безперервне лісовпорядкування тис. гектарів    25,3
  площа, на якій проведена інвентаризація лісів тис. гектарів     
  площа, на якій ведеться державний облік лісів тис. гектарів     
  площа, на якій проведене впорядкування мисливських угідь тис. гектарів     
  площа, на якій проведене грунтово-лісотипологічне обстеження тис. гектарів     
  площа, на якій проведений моніторинг стану лісів тис. гектарів     
7. Покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства                              кількість проведених наукових фундаментальних досліджень   одиниць    
  кількість проведених прикладних досліджень  одиниць   2
  кількість підготовлених аспірантів і докторантів осіб    
  кількість прийнятих аспірантів і докторантів осіб    
  кількість прийнятих  студентів на навчання у вищі навчальні заклади I—III рівня акредитації осіб    
  кількість осіб, які закінчили  курси підвищення кваліфікації   осіб 50 93
8. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства   кількість заходів, проведених міжнародними лісівничими організаціями, у яких взято участь       1
9. Забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності      кількість створених рекреаційно-просвітницьких об’єктів одиниць 90 92
  кількість шкільних лісництв одиниць 15 15